Projectinfo

Wat gebeurt er? 

Vanaf begin 2017 tot het voorjaar van 2019 krijgt de N13 in Olen en Geel een grondige opknapbeurt. De N13 is in Olen beter bekend als de Geelseweg, in Geel heet deze de Herentalseweg. Deze gewestweg begint in Geel-Punt aan het kruispunt met de Antwerpseweg en eindigt aan Prima-Lux in Herentals, al eindigt dit project aan de grens van Olen en Herentals. Je kan het traject in foto's bekijken en op een kaart. Later wordt de N13 in Herentals aangepakt.


Naast een structureel onderhoud van de gewestweg en enkele zijstraten in Geel en Olen komt er onder meer riolering, een nieuwe waterleiding en worden de fietspaden tussen Herentals en Geel volledig vernieuwd. 


Wat is het doel?
Het fietspad is aan vervanging toe.
  • Veilige en bredere fietspaden. De fietspaden langs de Herentalseweg en Geelseweg zitten vol putten, oneffenheden en beschadigingen. Na de werken zullen de fietsers weer op een veilige manier van Geel of Olen naar Herentals kunnen en omgekeerd. Bovendien worden de fietspaden licht verbreed wat het comfort verhoogt.


De N13 nu: op veel plaatsen opgelapt.
  • Nieuwe, comfortabele rijweg. Het wegdek van de N13 ligt er slecht bij en dat weegt op het comfort van de automobilisten. De weg wordt helemaal uitgebroken en tot op de fundamenten vernieuwd. Dit moet zorgen voor een duurzaam en kwalitatief hoogstaand resultaat.


Het afvalwater wordt gezuiverd.
  • Aanleg riolering voor betere waterkwaliteit. Opnieuw proper en helder water in alle beken: dat is waar Aquafin, het lokaal bestuur van Olen en de stad Geel hard aan werken. Nu ligt langs de gewestweg nog geen riolering. Het afvalwater van een 230-tal woningen komt daardoor nog ongezuiverd in de beken terecht. Aquafin zal een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen waarbij het afvalwater en het regenwater van de omliggende huizen en bedrijven gescheiden zal worden afgevoerd. Resultaat: het (vuile) afvalwater zal gezuiverd worden in de waterzuiveringsinstallaties van Geel en Lichtaart. Het (propere) regenwater zal zoveel mogelijk via open grachten naar bestaande beken worden geleid.

Een scheve boom langs de N13.
  • Gezonde bomen. De vele bomen langs de lange gewestweg zorgen voor een 'laaneffect'. De bomen geven een mooier uitzicht aan de weg en zorgen ervoor dat automobilisten geneigd zijn hun snelheid te temperen. Veel bomen langs de N13 zijn echter ziek. Ook zorgen de wortels voor scheuren in de weg, aanslepend onderhoud en onveilige situaties. Daarom worden de bomen langs het traject gerooid en vervangen door nieuwe, gezonde exemplaren. Zo blijft het laaneffect behouden en vermijden we dat zieke bomen een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. 


Oneffenheden aan opritten verdwijnen.
  • Eenvormige en veilige opritten. Zo min mogelijk oneffenheden voor zwakke weggebruikers én de veiligheid van de bewoners garanderen. Dat is het achterliggende idee bij de heraanleg van de aansluitingsstukken van de opritten. Het Agentschap Wegen en Verkeer brengt deze in overeenstemming met de reglementen van de wegbeheerder. Zo mag een oprit maximaal 4,5 meter breed zijn. Een gekoppelde oprit met de buren mag in totaal 7 meter breed zijn. Dit zal zorgen voor meer eenvormigheid en minder hindernissen. Tegelijk primeert de veiligheid van de bewoners: er moet genoeg ruimte blijven om veilig in en uit te kunnen rijden. Indien jouw oprit verandert, ontvang je hierover een brief van het Agentschap Wegen en Verkeer. Meer info over de regelgeving vind je hier

Wat zal je merken?

Het spreekt voor zich dat zulke ingrijpende verbeteringswerken niet onopgemerkt voorbij zullen gaan. Zowel de (buurt)bewoners als de gebruikers van de Herentalseweg en de Geelseweg zullen hier geruime tijd hinder van ondervinden.


De volledige planning van de werken vind je hier.