Timing

Waar wordt er op dit moment gewerkt?N13:

 • In zone 2 (Lammerdries-Velveken) zijn de rioleringswerken klaar. De fietspaden worden na het bouwverlof vernieuwd. 
 • In zone 1 (Velveken-Punt) starten de rioleringswerken op maandag 30 juli (na het zomerbouwverlof). Aansluitend worden ook de fietspaden aangelegd. Door deze werken geldt er tot begin oktober eenrichtingsverkeer in deze zone. Van begin oktober tot december wordt zone 1 volledig afgesloten voor al het verkeer omwille van het structureel onderhoud van de weg.Zijstraten grondgebied Olen:

 • Kanaalstraat: De riolerings- en wegenwerken zijn ondertussen achter de rug. Hier volgt nog de aanpassing van de grachten en inritten.
 • Sint-Sebastiaanstraat: De riolerings- en wegenwerken zijn achter de rug. De afwerking van de grachten is momenteel lopende.
 • P. Van Lommelstraat: De rioleringswerken in de P. Van Lommelstraat zijn klaar. Enkel de inritten en grachten moeten nog afgewerkt worden.
 • Puntstraat (zijde Geel): De riolerings- en wegenwerken zijn achter de rug. Hier volgt nog de aanpassing van de grachten en inritten.
 • Missestraat: Het gaat om het deel van de Missestraat tussen de Geelseweg en Boskant (t.e.m. de laatste woning). De rioleringswerken zijn klaar. Half april werd de wegenis in beton getrokken. Begin juni wordt het bovengronds net weggehaald.
 • Tweemolenstraat: De werken zijn klaar. De Tweemolenstraat werd ondertussen terug opengesteld voor het verkeer.


Zijstraten grondgebied Geel:

 • Kruispunt Hees/N13 en Puntstraat/N13: Vanaf maandag 30 juli (tot vermoedelijk oktober) worden beide kruispunten afgesloten. In Hees en Puntstraat worden er pompputten in de rijweg voorzien. Voor het plaatselijk verkeer is er een omleiding voorzien langs Hezeschrans.

Wat brengt 2018?

In 2018 zijn er nog heel wat werken op en rond de N13 gepland. Het volledige project zal vermoedelijk eind 2018 – begin 2019 klaar zijn. Let wel dat bij slecht of koud weer bepaalde werken, zoals asfalt leggen, niet uitgevoerd kunnen worden. Ook technische tegenslagen kunnen de werken vertragen.

Start rioleringswerken in zone 3 (Neerbuul – Lammerdries), 2 (Lammerdries – Velveken) en 1 (Velveken – Punt)
In de tweede helft van februari 2018 starten de rioleringswerken in zone 3 (tussen Neerbuul en Lammerdries). De heraanleg van het fietspad duurt vermoedelijk tot eind april 2018. De rioleringswerken in zone 2 (tussen Lammerdries en Velveken) zijn gepland vanaf april tot het zomerbouwverlof van 2018 (inclusief heraanleg van het fietspad). Na het bouwverlof verplaatsen de rioleringswerken zich naar zone 1, op Geels grondgebied tussen Punt en Velveken.

Structureel onderhoud van het wegdek op de N13 in zone 3 + 4 en zone 1 + 2
Het wegdek van de N13 ligt er al een tijdje slecht bij en dat weegt op het comfort van de automobilisten. Het Agentschap Wegen & Verkeer zal de weg daarom helemaal uitbreken en tot op de fundamenten vernieuwen. Vanaf begin mei 2018 tot het zomerbouwverlof van 2018 zijn zones 3 en 4 (tussen Gerheiden en Lammerdries) aan de beurt. Tijdens dit structureel onderhoud wordt de weg volledig – d.w.z. in beide rijrichtingen – afgesloten voor het verkeer. Het doorgaand verkeer moet de omleiding volgen via de E313 of via de Industrielaan en de Nijverheidsstraat. In het najaar (vermoedelijk vanaf oktober 2018) komen zones 1 en 2 (tussen Punt en Lammerdries) aan bod.

Start riolerings- en wegenwerken Lammerdries industriezone
De werken in Lammerdries ter hoogte van de industriezone zullen na het zomerbouwverlof starten.Welke werken zijn al achter de rug?


 • Eind 2016 pasten Pidpa, Eandis, Telenet en Proximus hun leidingen aan in de zijstraten van de N13 op grondgebied Olen. Het ging om de Sint-Sebastiaanstraat, P. Van Lommelstraat, Kanaalstraat, Missestraat, Puntstraat en een stuk van Lammerdries-Winkelstraat. De werken situeerden zich voornamelijk in de bermen en voetpaden en zijn ondertussen beëindigd.
 • Pidpa vernieuwde in januari en februari 2017 de buizen voor de waterleiding langs de N13. Deze werken konden uitgevoerd worden zonder ingebruikname van de rijbaan. 
 • In de periode van augustus tot eind 2017 vonden er in verschillende zijstraten op grondgebied Olen werken plaats. Zowel de Kanaalstraat, Sint-Sebastiaanstraat, Puntstraat als de P. Van Lommelstraat kregen een nieuwe riolering en/of wegdek.
 • Op de N13 werd in zone 2, 3, 4 en 5 de hoofdwaterleiding vervangen. In zone 5 (tussen Gerheze en Gerheiden) is ondertussen ook de aanleg van de nieuwe riolering en de fietspaden klaar.
 • In zone 3 (Neerbuul-Lammerdries) en zone 4 (Gerheiden-Neerbuul) zijn de rioleringswerken en de heraanleg van het fietspad en het wegdek klaar.