Timing

Waar wordt er op dit moment gewerkt?N13:


  • In zone 1 (Velveken-Punt) zijn de rioleringswerken begin augustus gestart. Deze duren nog tot half oktober. Hierdoor geldt er van begin augustus tot half oktober eenrichtingsverkeer in deze zone. Van 19 oktober tot december wordt zone 1 volledig afgesloten voor al het verkeer omwille van het structureel onderhoud van de weg. De stad Geel neemt nog contact op met de bedrijven langs de werfzone om de bereikbaarheid tijdens het structureel onderhoud van de rijweg te bespreken.

Zijstraten grondgebied Geel:

  • Puntstraat (zijde Geel): De riolerings- en wegenwerken zijn achter de rug. Hier rest nog de afwerking van de inritten.
  • De bewoners van de Puntstraat (grondgebied Geel), Hezeschrans en Hees moeten tijdens de werken in zone 1 (tussen Velveken en Punt) de omleiding volgen via Lammerdries naar de N13 en kunnen zo aansluiten op de voorziene omleiding via E313.
Welke werken zijn al achter de rug?


  • Eind 2016 pasten Pidpa, Eandis, Telenet en Proximus hun leidingen aan in de zijstraten van de N13 op grondgebied Olen. Het ging om de Sint-Sebastiaanstraat, P. Van Lommelstraat, Kanaalstraat, Missestraat, Puntstraat en een stuk van Lammerdries-Winkelstraat. De werken situeerden zich voornamelijk in de bermen en voetpaden en zijn ondertussen beëindigd.
  • Pidpa vernieuwde in januari en februari 2017 de buizen voor de waterleiding langs de N13. Deze werken konden uitgevoerd worden zonder ingebruikname van de rijbaan. 
  • In de periode van augustus tot eind 2017 vonden er in verschillende zijstraten op grondgebied Olen werken plaats. Zowel de Kanaalstraat, Sint-Sebastiaanstraat, Puntstraat, Tweemolenstraat als de P. Van Lommelstraat kregen een nieuwe riolering en/of wegdek.
  • Op de N13 werd in zone 2, 3, 4 en 5 de hoofdwaterleiding vervangen. In zone 5 (tussen Gerheze en Gerheiden) is ondertussen ook de aanleg van de nieuwe riolering en de fietspaden klaar.
  • In zone 2 (Lammerdries-Velveken), zone 3 (Neerbuul-Lammerdries) en zone 4 (Gerheiden-Neerbuul) zijn de rioleringswerken en de heraanleg van het fietspad en het wegdek klaar.