Timing

Waar wordt er op dit moment gewerkt?N13:


 • In zone 1 (Velveken-Punt) zijn de rioleringswerken begin augustus gestart. Deze duren nog tot half oktober. Hierdoor geldt er van begin augustus tot half oktober eenrichtingsverkeer in deze zone. Van 15 oktober tot december wordt zone 1 volledig afgesloten voor al het verkeer omwille van het structureel onderhoud van de weg. De stad Geel neemt nog contact op met de bedrijven langs de werfzone om de bereikbaarheid tijdens het structureel onderhoud van de rijweg te bespreken.
 • In zone 2 (Lammerdries-Velveken) zijn de rioleringswerken en de aanleg van het fietspad klaar. Woensdag 26 september freest de aannemer het asfalt in zone 2 af en brengt hij aansluitend een kleeflaag aan. Donderdag 27 september plaatst hij de nieuwe asfaltlaag. Op beide dagen is zone 2 volledig afgesloten voor het verkeer. De omleiding verloopt via de Tweemolenstraat, Lammerdries-Oost en Lammerdries-Winkelstraat. De kruispunten met Velveken en Lammerdries blijven open tijdens de aanleg van het asfalt. Vrijdag 28 september wordt zone 2 terug opengesteld voor alle verkeer.
Zijstraten grondgebied Olen:

 • Lammerdries industriezone: De rioleringswerken zijn klaar. De heraanleg van het wegdek en de fietspaden is voorzien van 20 augustus t.e.m. eind september. 
 • Missestraat tussen de Geelseweg en Boskant (t.e.m. de laatste woning): De rioleringswerken zijn klaar. Half april werd de wegenis in beton getrokken. Begin juni werd het bovengronds net weggehaald. 
 • Haperstraat: De wegenis in de Haperstraat wordt gecombineerd afgewerkt met Lammerdries.


Zijstraten grondgebied Geel:

 • Puntstraat (zijde Geel): De riolerings- en wegenwerken zijn achter de rug. Hier rest nog de afwerking van de inritten.
 • De bewoners van de Puntstraat (grondgebied Geel), Hezeschrans en Hees moeten tijdens de werken in zone 1 (tussen Velveken en Punt) de omleiding volgen via Lammerdries naar de N13 en kunnen zo aansluiten op de voorziene omleiding via E313.

Wat brengt 2018?

In 2018 zijn er nog heel wat werken op en rond de N13 gepland. Het volledige project zal vermoedelijk eind 2018 – begin 2019 klaar zijn. Let wel dat bij slecht of koud weer bepaalde werken, zoals asfalt leggen, niet uitgevoerd kunnen worden. Ook technische tegenslagen kunnen de werken vertragen.

Start rioleringswerken in zone 3 (Neerbuul – Lammerdries), 2 (Lammerdries – Velveken) en 1 (Velveken – Punt)
In de tweede helft van februari 2018 starten de rioleringswerken in zone 3 (tussen Neerbuul en Lammerdries). De heraanleg van het fietspad duurt vermoedelijk tot eind april 2018. De rioleringswerken in zone 2 (tussen Lammerdries en Velveken) zijn gepland vanaf april tot het zomerbouwverlof van 2018 (inclusief heraanleg van het fietspad). Na het bouwverlof verplaatsen de rioleringswerken zich naar zone 1, op Geels grondgebied tussen Punt en Velveken.

Structureel onderhoud van het wegdek op de N13 in zone 3 + 4 en zone 1 + 2
Het wegdek van de N13 ligt er al een tijdje slecht bij en dat weegt op het comfort van de automobilisten. Het Agentschap Wegen & Verkeer zal de weg daarom helemaal uitbreken en tot op de fundamenten vernieuwen. Vanaf begin mei 2018 tot het zomerbouwverlof van 2018 zijn zones 3 en 4 (tussen Gerheiden en Lammerdries) aan de beurt. Tijdens dit structureel onderhoud wordt de weg volledig – d.w.z. in beide rijrichtingen – afgesloten voor het verkeer. Het doorgaand verkeer moet de omleiding volgen via de E313 of via de Industrielaan en de Nijverheidsstraat. In het najaar (vermoedelijk vanaf oktober 2018) komen zones 1 en 2 (tussen Punt en Lammerdries) aan bod.

Start riolerings- en wegenwerken Lammerdries industriezone
De werken in Lammerdries ter hoogte van de industriezone zullen na het zomerbouwverlof starten.Welke werken zijn al achter de rug?


 • Eind 2016 pasten Pidpa, Eandis, Telenet en Proximus hun leidingen aan in de zijstraten van de N13 op grondgebied Olen. Het ging om de Sint-Sebastiaanstraat, P. Van Lommelstraat, Kanaalstraat, Missestraat, Puntstraat en een stuk van Lammerdries-Winkelstraat. De werken situeerden zich voornamelijk in de bermen en voetpaden en zijn ondertussen beëindigd.
 • Pidpa vernieuwde in januari en februari 2017 de buizen voor de waterleiding langs de N13. Deze werken konden uitgevoerd worden zonder ingebruikname van de rijbaan. 
 • In de periode van augustus tot eind 2017 vonden er in verschillende zijstraten op grondgebied Olen werken plaats. Zowel de Kanaalstraat, Sint-Sebastiaanstraat, Puntstraat, Tweemolenstraat als de P. Van Lommelstraat kregen een nieuwe riolering en/of wegdek.
 • Op de N13 werd in zone 2, 3, 4 en 5 de hoofdwaterleiding vervangen. In zone 5 (tussen Gerheze en Gerheiden) is ondertussen ook de aanleg van de nieuwe riolering en de fietspaden klaar.
 • In zone 3 (Neerbuul-Lammerdries) en zone 4 (Gerheiden-Neerbuul) zijn de rioleringswerken en de heraanleg van het fietspad en het wegdek klaar.