Regen- en afvalwater apart

Langs de gewestweg ligt nog geen riolering. Aquafin zal in opdracht van het lokaal bestuur van Olen en de stad Geel een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen waarbij het afvalwater en regenwater van de omliggende huizen en bedrijven gescheiden zal worden afgevoerd.

Na de aanleg van de riolering kan het afvalwater gezuiverd worden in de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Lichtaart en Geel. Het regenwater zal zoveel mogelijk via open grachten naar de bestaande beken worden geleid.
Belangrijke info voor bewoners

Als eigenaar van een woning, handelszaak of bedrijf langs het tracĂ© dien je het regenwater af te koppelen van de riolering. Wellicht zijn hiervoor werken nodig op jouw privaat domein. Hoe dit in zijn werk gaat en waarom afkoppelen belangrijk is, kan je bekijken in het filmpje onderaan.

Raadpleeg de website van jouw gemeente voor meer info over de begeleiding door een afkoppelingsdeskundige en over eventuele subsidies. 


Bekijk als bewoner of eigenaar van een pand langs de N13 zeker onderstaand filmpje. Wat is afkoppelen en waarom is dit belangrijk? Hoe verlopen de afkoppelingswerken?
Wanneer starten de afkoppelingswerken?
 
De afkoppelingswerken op privaat terrein starten begin januari bij alle bewoners waarbij het afkoppelingsdossier en de betaling volledig rond is.