Omleiding


Het spreekt voor zich dat zulke ingrijpende werken niet onopgemerkt voorbij zullen gaan. Zowel de (buurt)bewoners als de gebruikers van de N13 zullen geruime tijd hinder ondervinden.

Er worden echter verschillende minder-hinder-maatregelen genomen. Het volledige project duurt tot het voorjaar van 2019, maar dit betekent allerminst dat de bewoners twee jaar hinder voor hun deur zullen hebben. Een goede bereikbaarheid van woningen, bedrijven en handelszaken staat bovenaan op de prioriteitenagenda. Ook aan de vele weggebruikers is gedacht. Daarom gebeuren de werken in fasen met aandacht voor de bereikbaarheid van alle zes zones.Eenrichtingsverkeer of afgesloten?

  • In zone 1 (Velveken-Punt) is enkel eenrichtingsverkeer mogelijk in de richting van Geel naar Herentals. Hier worden tot half oktober nieuwe riolering en fietspaden aangelegd. 
  • Van 15 oktober tot december wordt deze zone tussen Velveken en Punt volledig - dit wil zeggen in beide rijrichtingen - afgesloten voor al het verkeer omwille van het structureel onderhoud van de weg. Alle verkeer moet dan de voorziene omleiding volgen via de E313 of via Industrielaan en Nijverheidsstraat. Dit geldt ook voor de bewoners van de Puntstraat (grondgebied Geel), Hezeschrans en Hees (zij kunnen de N13 bereiken via Lammerdries). Enkel omwonenden kunnen nog tot 24 oktober hun woning met de wagen bereiken. Vanaf 24 oktober is de weg afgesloten voor alle verkeer.