Omleiding


Het spreekt voor zich dat zulke ingrijpende werken niet onopgemerkt voorbij zullen gaan. Zowel de (buurt)bewoners als de gebruikers van de N13 zullen geruime tijd hinder ondervinden.

Er worden echter verschillende minder-hinder-maatregelen genomen. Het volledige project duurt tot het voorjaar van 2019, maar dit betekent allerminst dat de bewoners twee jaar hinder voor hun deur zullen hebben. Een goede bereikbaarheid van woningen, bedrijven en handelszaken staat bovenaan op de prioriteitenagenda. Ook aan de vele weggebruikers is gedacht. Daarom gebeuren de werken in fasen met aandacht voor de bereikbaarheid van alle zes zones.


Eenrichtingsverkeer of afgesloten?
  • In zone 2 (Lammerdries-Velveken) geldt momenteel eenrichtingsverkeer in de richting van Geel naar Herentals. Hier wordt na het bouwverlof gestart met de aanleg van de fietspaden en toplaag.
  • In zone 1 (Velveken-Punt) is vanaf maandag 30 juli enkel eenrichtingsverkeer mogelijk in de richting van Geel naar Herentals. Hier worden tot begin oktober nieuwe riolering en fietspaden aangelegd. Van begin oktober tot begin december wordt deze zone volledig - dit wil zeggen in beide rijrichtingen - afgesloten voor al het verkeer omwille van het structureel onderhoud van de weg. Alle verkeer moet dan de voorziene omleiding volgen via de E313 of via Industrielaan en Nijverheidsstraat.
  • Vanaf maandag 30 juli (tot vermoedelijk oktober) worden ook de kruispunten Puntstraat/N13 (Geel) en Hees/N13 afgesloten. Voor het plaatselijk verkeer is er een omleiding voorzien langs Hezeschrans. 


Shoppingpark blijft bereikbaar

Na het bouwverlof - op maandag 30 juli - starten de werken in Lammerdries-Winkelstraat. Dit stuk, alsook de bocht aan Decatlon Olen wordt tijdens de werken volledig afgesloten. De werken duren een viertal weken, maar aangezien de bocht aan Decatlon in beton wordt uitgevoerd, moeten er nog enkele weken uithardingstijd bijgeteld worden. Dit betekent dat de werken in totaal vermoedelijk 10 weken zullen duren. Gedurende deze fase blijft de Tweemolenstraat bruikbaar.

Het shoppingpark blijft langs twee kanten bereikbaar. Van en naar het shoppingpark rijden kan:

  • vanuit O.-L.-V.-Olen via: Oevelseweg - Geelseweg - Neerbuul - blokje Hoogbuul -Moleneinde - Neerbuul - Lammerdries 
  • via de grote omleiding van Primalux: N152 - Industrielaan - Hoogbuul - Neerbuul - Lammerdries 
  • vanuit Geel via: Geelseweg (enkelrichting van Geel naar Herentals) - Tweemolenstraat - Lammerdries-Oost (enkelrichting van Geel naar Herentals) 
Ter hoogte van het shoppingpark zelf moet je volgende omleiding volgen:


Klik op de kaart voor een vergroting.