Minder-hinder-maatregelen


Om de hinder te beperken, komen er speciale maatregelen.
  • Extra aandacht voor bereikbaarheid van bewoners en handelszaken.
  • Werken in fasen.
  • Sleuven worden direct gedicht na aanleg riolering.
  • Zo beperkt mogelijke omleidingen (in afstand).
  • Mensen tijdig informeren en sensibiliseren.