Bedrijven

Het project heeft ook oog voor de bedrijven langs de gewestweg. Doordat de werken in fasen verlopen en opschuiven in afstand, kunnen ondernemingen beter bereikbaar blijven. Hinder is echter onvermijdelijk gezien de aard en de omvang van de werken.   

Hinderpremie

Ervaart u hinder als zelfstandige door de werken voor uw deur? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de hinderpremie.
 
Sinds 1 juli 2017(*) krijg je als zelfstandige een financiële tegemoetkoming voor hinder door werken voor de deur van jouw zaak. De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken. Zo kunnen zij hun klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode. 
 
 • Voorwaarden
  De hinderpremie wordt enkel toegekend aan kleine ondernemingen (detailhandel, horeca en zaken met direct klantencontact) met maximum 9 werknemers die in de werfzone gelegen zijn. Er moet ernstige hinder door werken zijn.
 • Bedrag
  De hinderpremie bedraagt 2.000 euro.
 • Aanvraagprocedure
  Wie in aanmerking komt voor een hinderpremie, ontvangt van VLAIO (Agentschap Innoveren en Ondernemen) automatisch een brief met een dossiernummer. Na ontvangst, vraagt u via www.vlaio.be/hinderpremie zelf de uitbetaling van de hinderpremie aan.
 • Vervolgstappen
  De hinderpremie wordt voorafgaand aan de hinder uitbetaald. Dit gebeurt maximaal één keer per jaar en één keer per hinderperiode.
 • Toch gedwongen om te sluiten?
  Bij het sluiten van uw zaak kan u ook een sluitingspremie (80 euro per sluitingsdag) aanvragen. Ook deze aanvraag gebeurt online via www.vlaio.be/hinderpremie.
 • Nog vragen?
  Check www.vlaio.be/hinderpremie voor alle voorwaarden en extra informatie. Bekijk ook het filmpje of raadpleeg de brochure.

(*) De nieuwe hinderpremie vervangt de rentetoelage (tot 30 juni 2017) en inkomenscompensatievergoeding (tot 30 juni 2017) en geldt niet voor werken die gestart zijn voor 1 juli 2017.


Contact

Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO),
hinderpremie@vlaio.be of bel gratis naar 1700.